مرحله پنجم :عملکردها پشتیبانی و بهنگام رسانی معمولا راه اندازی و پشتیبانی از سایت درمقایسه با ساخت و نصب اولیه آن به زمان تلاش و هزینه بیشتری نیاز دارد.برای استفاده مداوم از سایت باید آن را مرتبا به هنگام کنید .برای مثال در در یک سایت B2C باید محصولات جدیدی را به کاتالوگ اضافه کرده قیمتها را تغییر داده و فروش های فوق العاده ای را برگزار کرد. این تغییرات وبهنگام ها نیز باید همان آزمایشاتی را بگذرانند که در حین اولیه انجام شده اند .بهعلاوه باید الگوها و عملکردها را مورد بررسی قرار داد تا مشخص شود کدام بخش ازبرنامه کاربردی باید اصلاح شده یا به طور کلی از سایت حذف شود .برای اطلاعات بیشتردر مورد کاربرد و پشتیبانی از سایت فروشگاه اینترنتی به (2004)reynolds مراجعه کنید.