فرزند نامشروع بن علی که به ادعای خود از رابطه رئیس‌جمهور مخلوع تونس با مادرش به دنیا آمده، بن علی را رسوا کرد.