در ژاپن یک جوان به نام ماو سیجیاما – ۲۲ ساله اقدام به بریدن اعضای تناسلی خود از طریق عمل جراحی در بیمارستان .وبا اعضای تناسلی بریده شده اش یک وعده غذا متشکل از قارج وجعفری تهیه کرده است وبه پنج نفر از اعضای شبکه تویتر به قیمت ۸۰۰ پوند برا هر وعده فروخته است ولی در مراحل تقدیم ششمین نفر پیدا شد که قیمت هر وعده به ۸۰۰ پوند فروش رفت . قبلا از این تصمیم داشته خودش این غذا را میل کند ولی بعد پشمون شد . در نهایت به شش نفر فروخته شد.. وبا برگزاری جشن فروختن این غذا اقای ماو سر اشبزی را به عهده داشتند وبا دستهای خود غذای متشکل از اعضای تناسلی خودرا اماده وجلوی مهمانان خریدار گذشته مهمانان متشکل از جوانان بین ۳۰ و۲۰ سالگی هستند .که در بین انها خانم وحود دارد . مهمانان ، بعد از صرف غذا به نوبه خود، به تحسین پرداختند وگفتند غذا خوشمزه بوده است اقای ماو از قطع کردند اعضای تناسلی خود اظهار کرد که اعضای تناسلی من هیچ بیماری ومشکل ندارند وخوب هم عمل میکردند ومن این عمل به خاطر مونث شدن نکردم . “عاری از جذبه یا میل جنسی”، یعنی این اقا از جنس بدش میاد

عکس ها در ادامه مطلب …