مسابقات پارالمپیک لندن جریان دارد و در آن علاوه بر رویدادهای ورزشی که جذابیت خاص خود را دارند، می توان با ورزشکارانی آشنا شد که سختی ها و محدودیت های ناشی از معلولیت برای آنها بی معناست. این آشنایی می تواند به زندگی ما روح تازه ای ببخشد.

مت استاتزمن Matt Stutzman ورزشکار ۲۹ ساله آمریکایی که بدون داشتن دست، در رقابتهای تیر و کمان به کمک پاهای خود شرکت کرده است

او کمان را به کمک شانه اش می کشد و تیر را با پایش در کمان می گذارد

=========================

لو دونگ Lu Dong شناگر ۲۰ ساله چینی که در روز اول مسابقات به مدال طلای رشته ۱۰۰ متر کرال پشت کلاس S6 دست یافت

او که فاقد هر دو دست است برای حرکت استارت در مسابقات و جهت ثابت ماندن در لبه استخر، حوله ای را که مربیش در دست دارد با دندانهای خود محکم می گیرد

=========================

ژنگ تائو Tao Zheng شناگر ۲۱ ساله چینی که در روز اول مسابقات به مدال طلای ۱۰۰ متر کرال پشت کلاس S6 دست یافت

او که فاقد هر دو دست است برای حرکت استارت در مسابقات و جهت ثابت ماندن در لبه استخر، حوله ای را که مربیش در دست دارد با دندانهای خود مجکم می گیرد

=========================

ناتالیا پارتیکا Natalia Partyka ورزشکار ۲۳ ساله لهستانی در رشته تنیس روی میز تک نفره زنان که یکی از شش ورزشکاری است که در طول تاریخ هم در المپیک و هم در پارالمپیک شرکت داشته است

او در المپیک و پارالمپیک سال‌های آتن ۲۰۰۴ و پکن ۲۰۰۸ نیز حاضر بود و در پارالمپیک هر دو دوره مدال طلا را به گردن آویخت

=========================

خوان خوزه مندز Juan Jose Mendez دوچرخه سوار ۵۸ ساله اسپانیایی در رشته ۱ کیلومتر کلاس C1-2-3 که فاقد دست و پای چپ است

او که در پارالمپیک پکن نیز حاضر بود با یک دوچرخه که خاص وی طراحی شده است مسابقه می دهد